Collection: Zhongwen Bu Mafan!

The Zhongwen Bu Mafan! package -- everything you need to teach first-year Chinese using Comprehensible Input!
4 products
  • Zhongwen Bu Mafan! Level 1 A Year of Input (Activities, Flipbooks + Teacher's Guide)
  • Zhongwen Bu Mafan! VIP Club
  • Zhongwen Bu Mafan! Level 1 Flipbook Package
  • Zhongwen Bu Mafan! Level 1 E-Workbook